nepřihlášený uživatelpřihlásit se

Výukové materiály pro střední školy — fyzika

Fyzika Biologie Chemie
TÉMA: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Matematické kyvadlo metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Magdeburské polokoule metodický návod | pracovní listy
Vlastnosti různých plynů metodický návod | pracovní listy
Archimedův zákon pro plyny metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Zjevné a zprostředkované, pohled do mikrosvěta přírody
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Rychlost zvuku – I. metodický návod | pracovní listy
Rychlost zvuku – II. metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Zdroje stejnosměrného napětí metodický návod | pracovní listy
Elektromagnetická indukce metodický návod | pracovní listy
Transformátor metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Jak přesné je „přesné“ měření metodický návod | pracovní listy